"The role of motivation in language learning" təlimi uğurla başa çatdı.

Jan 30, 2019

 

28 və 29 yanvar tarixlərində AMİM-in peşəkar təlimçisi Günay Bayramova tərəfindən keçirilən "The role of motivation in language learning" təlim sessiyaları uğurla başa çatdı. Təlimlər boyunca müdavimlər praktik və interaktiv fəaliyyətlərə cəlb olundular və öyrəndikləri yeni metod və strategiyaları dil dərslərində tətbiq edəcəkləri və tələbələrini öyrənmə prosesinə daha da həvəsləndirəcəkləri barədə müsbət rəylər verdilər.

Trainings

Enhance Student Learning

News & Announcements

Testimonials from Our Clients

arrow