İştirakçı rəyləri

“Billə qulaq asandan sonra özümə söz verdim ki, bundan sonra sinfə başqa müəllim olaraq daxil olacağam”.

Beynəlxalq Təlim Konfransının iştirakçısı

“Mən özümü qanadlanmış kimi hiss etdim. Müəllimliyə sevgim artdı və bununla paralel, məsuliyyət hissim də çoxaldı”.

Beynəlxalq Təlim Konfransının iştirakçısı

“Perspektivin səviyyələri və mental modellər haqqında öyrənmək çox faydalı oldu. Hərəkətlərimizin arxasında nəyin durduğunu və səmərəli tədris-təlimin sadəcə olaraq metodlar yığınından ibarət olmayıb, daha dərin məna kəsb etdiyini öyrəndim”.

Beynəlxalq Təlim Konfransının iştirakçısı

“Görünən təlimin praktikada tətbiqini izləmək çox faydalı oldu. Əyani şəkildə gördük ki, bu mümkündür, sadəcə olaraq xəyal deyildir, yəni uşaqlar özlərinin müəllimi olmağı öyrənə bilərlər”.

Beynəlxalq Təlim Konfransının iştirakçısı

Liderlik məktəbində öyrəndiyim “Öyrənmə boşluğu”nu ibtidai siniflərdə Azərbaycan dili dərsində artıq istifadə edirəm. Sinfimin bir guşəsində öyrənmə boşluğu düzəltmişəm. Yeni dərsi keçərkən sinifdəki şagirdlərin şəkillərini düzəltdiyim boşluğa atıram. Dərs prosesində tapşırıqların yerinə yetirilməsi və sual-cavab zamanı mövzunu mənimsəyənlərin şəkillərini boşluqdan çıxarıram. Bu metod digərlərinə də boşluqdan çıxmağa (müəllimin izahını diqqətlə dinləməyə, başa düşmədiyini soruşmağa, tapşırıqların yerinə yetirilməsində aktivliyə, və s.) təkan verir. Artıq hər gün dərsə başlayanda onlar mənə sevinclə “Ms. Nuranə, bugün bizi boşluğa atacaqsınızmı?” sualını verirlər. Mən bu işdə əməyi keçən başda Graeme Pollock olmaqla AMİM heyətinə və Bill Martinə öz təşəkkürümü bildirirəm.

Nuranə Əliyeva Azərbaycan Britaniya Kolleci, Azərbaycan dili müəllimi

Əziz AMİM!
İlk öncə diqqətiniz üçün sizə dərin təşəkkür edirəm ki, bizim liderlik məktəbində iştirakımızı qiymətləndirirsiniz. Ən dərin təşəkkür, məncə, AMİM rəhbərliyinə, ilk növbədə Qrem Polloka düşür ki, belə bir proqramı Azərbaycan təhsil işçiləri üçün keçirməyə təşəbbüs göstərmişdir. Bu cür təşəbbüslər təqdirəlayiqdir.
Layihənin iştirakçısı kimi onu qeyd etmək istərdim ki, möhtəşəm 5 gün keçirdim. Bill Martinin bizim təhsil işçisi olaraq inkişafımız üçün paylaşdığı hər bir məlumat və “Təhsil ocaqlarının inkişafı üçün nələr edilməlidir? Biz hansı öhdəliklərləri yerinə yetirməliyik ki, təhsil ocaqlarımız inkişaf etsin?” kimi suallar üzərində öyrəndiklərimiz, bizimlə paylaşdığı həyati nümunələr və s. ümid edirəm ki təhsilimizin inkişafına öz töhfələrini verəcəkdir.
Bu günə qədər iştirak etdiyim təlimlərdən bəlkə də ilkdir ki, məncə, öyrəndiklərimi heç vaxt unutmayacam. Şəxsən mən öyrəndiklərimi tətbiq etməyə çalışacam.
AMİM-in rəhbərliyinə və kollektivinə bu çətin, ancaq çox lazımlı işdə yalnız və yalnız əzmkarlıq arzu edirəm.

Xədicə Babayeva Azərbaycan Britaniya Kolleci, Azərbaycan dili müəllimi

“Yavaş-yavaş öyrənmə boşluğundan çıxıram”.

Beynəlxalq Təlim Konfransının iştirakçısı

“Debranın hər iki seminarı heyranedici idi. Mən əminəm ki, bundan sonra tədris təcrübəmdə şagirdləri özünüqiymətləndirməyə və müstəqil şəkildə problemi həll etməyə həvəsləndirmək istiqamətində xeyli dəyişiklik olacaqdır”.

Beynəlxalq Təlim Konfransının iştirakçısı

“Debranın ruh yüksəkliyi məni ilhamlandırdı. Onun səsi karyeram boyunca məni izləyəcəkdir”.

Beynəlxalq Təlim Konfransının iştirakçısı

“Heç bir tövsiyəm (təlimləri yaxşılaşdırmaq üçün) yoxdur, çünki bu təlimlər indiyədək iştirak etdiyim ən məhsuldar və ən çox sevdiyim təlimlər oldu.”

Orta məktəb müəllimi

Növbəti təlimlər

Enhance Student Learning

Xəbərlər və anonslar

İştirakçı rəyləri

arrow