Xaçmaz şəhərində ibtidai təhsil səviyyəsində sinfin idarəedilməsi üzrə təlimi

26 dekabr 2016 - 30 dekabr 2016

foto7

Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan Müəllim İnkişafı Mərkəzi arasında imzalanmış 23 noyabr 2016-cı il tarixli TX-03 nömrəli müqaviləyə əsasən Xaçmaz şəhəri 8 nömrəli tam orta məktəbdə 26-30 dekabr 2016-cı il tarixlərində müdavimlər üçün təlimçi Vəfa Musayeva Təbriz tərəfindən ibtidai təhsil səviyyəsində sinfin idarəedilməsi üzrə 24 akademik saatlıq təlim kursunun keçirilməsinə dair.

HESABAT

Bakı 2016

Mündəricat

1.    Qrup üzrə bitmiş təlim kursu barədə ümumi məlumat
2.    Müdavimlərin davamiyyət cədvəli
3.    Müdavimlərin qiymətləndirilməsi nəticələrini əks etdirən cədvəl
4.    Təlim zamanı çəkilən fotoşəkillər
5.    Qrupda təlimdən keçmiş müdavimlərin adlı siyahısı, işlədiyi yer və rayon/şəhər göstərilməklə təlimin keçirilməsini təsdiq edən akt
6.    Müdavimlərin işlədiyi rayondan RTŞ-in təsdiqi

Təlimlər

Enhance Student Learning

Xəbərlər və anonslar

İştirakçı rəyləri

arrow