Sual-cavab və sinif müzakirələri

Sessiya 1:

Planlı sinif müzakirələrinin aparılması

Sessiya 2:

Sinif müzakirələrinə bütün şagirdləri cəlb edən strategiyalar

Müəllim-şagird münasibətləri

Sessiya 1:

Sinifdaxili ünsiyyət və müsbət gözləntilər

Sessiya 2:

Müəllim etimadının təlimdəki əvəzsiz rolu 

Qrup işinin
təşkili

Sessiya 1:

Qrup işinin gedişatını necə yaxşılaşdırmalı

Sessiya 2:

Qrup işindən əvvəl və qrup işi ərzində işlər

Effektiv dərs planları

Sessiya 1:

Effektiv dərs planının əsasları

Təlim nəticələri

Sessiya 1:

Təlim nəticələrinin əhəmiyyəti və onları səmərəli hazırlamağın yolları

Təlim üçün qiymətləndirmə

Sessiya 1:

Təlim nəticələrini yüksəltməyə xidmət edən sinifdaxili qiymətləndirmənin təşkili

Sessiya 2:

Təlim üçün qiymətləndirməni tətbiq etmək üçün əsas strategiyalar

Öyrənmə fəaliyyətləri

Sessiya 1:

Bütün şagirdləri təlimə cəlb etmək üçün effektiv və maraqlı öyrənmə fəaliyyətlərinin planlaşdırılması

Praktik dərs planının yaradılması

Sessiya 1:

Təlimçi müəllimlərin köməyi ilə dərs planının hazırlanması (qeyd: bu sessiya yalnız yuxarıda sadalanan 5 təlimi tamamladıqdan sonra edilə bilər)

 

Blum taksonomiyası

Sessiya 1:

Təfəkkürün aşağı səviyyəsini anlayıb tətbiq etmək: 1-ci hissə

Sessiya 2:

Təfəkkürün yuxarı səviyyəsini anlayıb tətbiq etmək: 2-ci hissə

Sinfin idarə olunması və sinif prosedurları

Sessiya 1:

Dərsə maneçilik hallarını minimuma endirərək təlimə ayrılan vaxtı daha məhsuldar etməyin yolları

 

Şagird davranışının idarə olunması

Sessiya 1:

Gözləntilər, davranışın monitorinqi və şagirdin yanlış davranışına verilən reaksiyalar vasitəsilə intizamsızlığın aradan qaldırılması

Fiziki məkanın təşkili

Sessiya 1:

Sinif otağının təşkilinin təlimə təsiri

İlk dərs günlərinin əhəmiyyəti

Sessiya 1:

İlk dərs günündən öncə hazırlıqlar 1-ci hissə

Sessiya 2:

İlk dərs günündən öncə hazırlıqlar 2-ci hissə

Sessiya 3:

Dərs ilinin başlanğıcında və növbəti günlərdə nə etməli

Şagirdləri həvəsləndirmək

Sessiya 1:

Şagirdləri həvəsləndirmək və dərsə cəlb etmək məqsədilə “Axın” modelinin və digər startegiyalarının tətbiqi

Düşüncə tərzi təlimə necə təsir göstərir

Sessiya 1:

İnkişafa açıq və inkişafa qapalı düşüncə tərzi: ruhlandırmaq üçün tərif

Sessiya 2:

İnkişafa açıq düşüncə tərzinin rəy və “hələ ki” vasitəsilə inkişafı

Təlimin inkişaf etdirilməsi

Sessiya 1:

Vıqotskinin Proksimal inkişaf zonası və skaffoldinq konsepsiyalarını tətbiq etməklə təlim nəticələrini yaxşılaşdırmaq

Tədris-təlim praktikasının təkmilləşdirilməsi

Sessiya 1:

Müəllimlərin öz işlərini yaxşılaşdırmalarına kömək edən rubrik və izahatlarla çərçivə proqramının öyrənilməsi

Səriştəli müəllim olmağın sirləri

Sessiya 1:

Ən yaxşı müəllimlər nəyi bilir və nə edirlər

Valideynlərlə əməkdaşlıq

Sessiya 1:

Valideynlərlə ünsiyyət və onların təlim prosesinə cəlb olunması

Səriştəli müəllim köməkçiləri

  • Tədris-təlim işinin yaxşılaşdırılması (4 sessiya)
  • Davranışın idarə olunması (3 sessiya)
  • Təlim üçün qiymətləndirməyə kömək etmək
  • Uşaq inkişafı
  • Böyüklər və uşaqlarla proffesional əlaqələri genişləndirmək (2 sessiya)

Xəbərlər və anonslar

İştirakçı rəyləri

arrow