Biologiya fənninin effektiv tədrisi təlimləri

22 fevral 2018 - 23 fevral 2018
26 fevral 2018 - 28 fevral 2018

Biologiya fənninin effektiv tədrisi təlimləri

  • Biologiya fənn kurrikulumu haqqında
  • Qrafik vasitələrin dərsdə tətbiqi
  • Sorğu əsaslı öyrənmə strategiyaları
  • Sokrat metodu və seminarları
  • Tədqiqat əsaslı öyrənmə strategiyaları
  • Biologiya dərslərinin planlanması
  • Biologiya fənninin tədrisində 5 E modeli
  • Biologiya dərslərində qiymətləndirmə

Təlimlər

Enhance Student Learning

Xəbərlər və anonslar

İştirakçı rəyləri

arrow