Sinfin idarəedilməsi

29 yanvar 2018 - 31 yanvar 2018
27 mart 2018 - 28 mart 2018

Sinfinizi elə idarə edin ki, şagirdləriniz dərslərini daha yaxşı oxumaq istəsin.

  • Dərs ilinin ilk gününə hazırlıq: müəllimin fərdi planı 
  • Sinfin səmərəli idarəedilməsi üçün gözlənti, prosedur və qaydaların tərtibi
  • Şagirdlərin hər birini dərsə cəlb edən öyrədici təlim mühitinin yaradılması
  • Şagird davranışının idarə olunmasının qabaqcıl metodikası 
  • Valideynlərlə ünsiyyət qurmağın səmərəli yolları

Təlimlər

Enhance Student Learning

Xəbərlər və anonslar

İştirakçı rəyləri

arrow