Şagirdlərdə oxuyub-anlama bacarıqlarının inkişafı təlimi

29 yanvar 2018 - 31 yanvar 2018
27 fevral 2018 - 01 mart 2018
28 mart 2018 - 30 mart 2018

Məktəbinizdə şagirdlərə düzgün istiqamət göstərin!
Şagirdləriniz oxumağı xoşlayırmı?
Dərslərinə əyləncə qatmağı bacaran, şagirdlərin oxumaqdan zövq aldıqları və kitabları sevdikləri müəllim olun.

Yeni ideyalar

• Şagirdlərin öyrənməsini dəstəkləyən oxu materiallarının hazırlanması
• Şagirdlərin oxuya həvəsləndirilməsi 
• Oxuyub-­anlamanı inkişaf etdirən strategiyalar 
• Qrafik və cədvəllər, ümumiləşdirmə və xülasə yazmaq və s. 
• Oxuyub-anlamanı dəstəkləyən sual-cavab 
• Oxuyub-anlamanın inkişafında dinləmə və müzakirənin rolu 
• Oxuyub-anlama vasitələrindən istifadə 
 

İbtidai sinif müəllimləri, oxunu mənalı etmək üçün bizə qoşulun

Növbəti təlimlər

Enhance Student Learning

Xəbərlər və anonslar

İştirakçı rəyləri

arrow