Şagirdlərdə oxuyub-anlama bacarıqlarının inkişafı təlimi

03 oktyabr 2017 - 05 oktyabr 2017
06 noyabr 2017 - 08 noyabr 2017
05 dekabr 2017 - 07 dekabr 2017

Məktəbinizdə şagirdlərə düzgün istiqamət göstərin!
Şagirdləriniz oxumağı xoşlayırmı?
Dərslərinə əyləncə qatmağı bacaran, şagirdlərin oxumaqdan zövq aldıqları və kitabları sevdikləri müəllim olun.

Yeni ideyalar

• Şagirdlərin öyrənməsini dəstəkləyən oxu materiallarının hazırlanması
• Şagirdlərin oxuya həvəsləndirilməsi 
• Oxuyub-­anlamanı inkişaf etdirən strategiyalar 
• Qrafik və cədvəllər, ümumiləşdirmə və xülasə yazmaq və s. 
• Oxuyub-anlamanı dəstəkləyən sual-cavab 
• Oxuyub-anlamanın inkişafında dinləmə və müzakirənin rolu 
• Oxuyub-anlama vasitələrindən istifadə 
 

İbtidai sinif müəllimləri, oxunu mənalı etmək üçün bizə qoşulun

Növbəti təlimlər

Enhance Student Learning

Xəbərlər və anonslar

İştirakçı rəyləri

arrow