Şagirdlərdə riyazi-məntiqi təfəkkürün inkişafı təlimi

28 noyabr 2017 - 30 noyabr 2017
19 dekabr 2017 - 21 dekabr 2017
16 yanvar 2018 - 18 yanvar 2018

“Riyazi-məntiqi təfəkkür” təlimləri aşağıdakı mövzuları və bir sıra başqa mövzuları əhatə edir: 

• Problemin (məsələnin) həlli strategiyaları 
• Hekayələr vasitəsilə riyaziyyatın öyrədilməsi 
• Riyaziyyat fənninin tədrisində mövcud nəzəriyyələr 
• Riyaziyyatda differensiasiya (açıq suallar, paralel tapşırıqlar) 
• Manipulativlərdən effektiv istifadə 
• Qiymətləndirmədə yeni yanaşmalar 
• Riyazi lüğət və anlayışların öyrədilməsi 
• Riyaziyyatda kritik düşüncə 

Növbəti təlimlər

Enhance Student Learning

Xəbərlər və anonslar

İştirakçı rəyləri

arrow